วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษารมว.ศธ. ‘เพิ่มพูน’ สั่งเร่งสำรวจอาคารในสถานศึกษาทั่วประเทศ "ความปลอดภัยต้องมาก่อน" หากชำรุดขั้นวิกฤติให้แจ้งเขตพื้นที่ฯ ด่วน!

รมว.ศธ. ‘เพิ่มพูน’ สั่งเร่งสำรวจอาคารในสถานศึกษาทั่วประเทศ “ความปลอดภัยต้องมาก่อน” หากชำรุดขั้นวิกฤติให้แจ้งเขตพื้นที่ฯ ด่วน!

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ รมว.ศธ. ‘เพิ่มพูน’ สั่งเร่งสำรวจอาคารในสถานศึกษาทั่วประเทศ “ความปลอดภัยต้องมาก่อน” หากชำรุดขั้นวิกฤติให้แจ้งเขตพื้นที่ฯ ด่วน!

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้อห่วงใยเป็นอย่างมากเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศ จากกรณีที่มีข่าวอาคารในโรงเรียนบ้านบุดี ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา เกิดความชำรุดเสียหาย อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียน จึงเน้นย้ำโรงเรียน และหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วนสำรวจอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในสถานศึกษา หากชำรุดทรุดโทรมให้รีบรายงานเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง ถึงความปลอดภัยในการส่งบุตรหลานมาเรียนเข้าใช้อาคารเรียนได้อย่างคลายความกังวลใจ

ทั้งนี้ ได้กำชับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้แต่ละพื้นที่สำรวจความชำรุดเสียหายของอาคารเรียนขั้นวิกฤติ และแจ้งรายชื่อของสถานศึกษามายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก สพฐ. ในการดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุด ตามอายุการใช้งานเป็นเวลานาน

โดยระหว่างที่รองบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเร่งติดตามดูแลการแก้ปัญหาเบื้องต้น ให้สถานศึกษาบริหารจัดการสถานที่เรียนอย่างเหมาะสม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้สอน ใช้อาคารที่มีความปลอดภัยแทนชั่วคราว ปิดกั้นพื้นที่บริเวณอาคารเรียนที่ชำรุดระหว่างการรื้อถอนเพื่อความปลอดภัย หรือหากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีพื้นที่เอื้ออำนวย ให้ประสานไปยังชุมชนเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมใช้ในการเรียนการสอนไปพลางก่อน

กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการตรวจสอบรอบโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของอาคาร โครงสร้าง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างเข้มงวด หากพบส่วนชำรุดเสียหายต้องเร่งซ่อมแซมให้เสร็จโดยเร็วที่สุด โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสิ่งแรก ในการนี้สามารถแจ้งเหตุความเสียหายผ่าน “ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ” (MOE Safety Center) ได้ตลอดเวลา ร่วมมือกันทำให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน สอดรับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

ที่มา : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี