วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
หน้าแรกอบรมด่วน! อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567หลักสูตรที่ 4 เรื่อง “CAREER ACADEMY” จำนวนจำกัด...

ด่วน! อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567หลักสูตรที่ 4 เรื่อง “CAREER ACADEMY” จำนวนจำกัด 1000 คน

วันที่ 18 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 เรื่อง “CAREER ACADEMY” จำนวนจำกัด 1000 คน

คุรุสภาขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” วันครู 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 16 มกราคม พ.ศ. 2567 กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 วันที่ 16 มกราคม 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” อบรมฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรหลังอบรม และสามารถนำไปต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้ สามารถลงทะเบียนได้ในลิงก์ด้านล่าง

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
 2. รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบาย
 3. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 4. นายวิชัย สีสุด
 5. หัวหน้างานวิจัยแผนงานและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่
 6. รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมการศึกษาและแผนงาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 7. นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
 8. ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
 9. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
 10. นายมานิช ถาอ้าย
 11. ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 12. ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
 13. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายสำนักงานบริการวิชาการปรับแปลงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ดำเนินรายการ

นายนันทวุฒิ พิมแพง

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้าน Career Academies ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา องค์การรัฐมนตรีศึกษา แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ลงทะเบียนเข้ารับฟังเสวนา ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 จนกว่าจะเต็ม รับจำนวนจำกัด 1000 คน >> https://wankru2567-onebinar.one.th/course/career-academy

วิธีการใช้งาน >> https://wankru2567-onebinar.one.th/instruction

(ผู้ลงทะเบียนและเข้ารับฟังเสวนาตามที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้)

 

 

ที่มา คุรุสภา

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี