วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกสอบครูครูผู้ช่วยรวมประกาศสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) 2567 ครบทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่

รวมประกาศสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) 2567 ครบทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ รวมประกาศสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) 2567 ครบทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกประกาศการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2567  โดยประกาศรับสมัครภายในวันที่ 1 พ.ค. 2567 และมีกำหนดการ ดังนี้

8-14 พฤษภาคม 2567  

  • สมัครสอบ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

24 พฤษภาคม 2567

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข

8 มิถุนายน 2567  

  • ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

9 มิถุนายน 2567

  • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

14 มิถุนายน 2567

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิสอบภาค ค

ภายในเดือนมิถุนายน 2567

  • สอบสัมภาษณ์ ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพ รวมทั้ง สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และประกาศผลการสอบแข่งขัน

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

4.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่าย (ประเภทไฟล์เป็น JPG)

5.สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิและสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcipt of Record) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ตรงกับประกาศประกาศรับสมัครสอบ

6.สำเนาเอกสารจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดในใบระเบียนแสดงผล การศึกษา (Transcipt of Record) ว่ารายวิชาที่ศึกษาใด ผู้สมัครสามารถนำมานับหน่วยกิตได้

7.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกโดยคุรุสภา

8.ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

9.หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้

 

EP1. รวมประกาศสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) 2567

 

คลิกที่นี่

 

EP2. รวมประกาศสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) 2567

 

คลิกที่นี่

 

ที่มา ฉันจะเป็นครู

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี