Take a fresh look at your lifestyle.

ฝึกทำข้อสอบ ครูผู้ช่วยออนไลน์ ฟรี

เนื่องจากจะมีการสอบครูผุ้ช่วยจึงอยากช่วยผู้ที่กำลังสอบมาพิชิตข้อสอบที่ ครูประถม ข่าวการศึกษาได้จัดทำขึ้นดังนี้
โดยจะอัพเทดข้อสอบขึ้นมาตรงนี้ให้ทุกวัน
ภาค ข วิชาการศึกษา
-แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร –>แบบทดสอบ | ทดสอบความรู้ของคุณ (krupatom.com)
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 2 จำนวน 15 ข้อ
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 3 จำนวน 10 ข้อ
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 4 จำนวน 10 ข้อ
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 5 จำนวน 10 ข้อ
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 6 จำนวน 10 ข้อ
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 7 จำนวน 10 ข้อ
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 8 จำนวน 10 ข้อ
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 9 จำนวน 10 ข้อ
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดที่ 10 จำนวน 10 ข้อ

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน
 • ทักษะภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 • มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 100 คะแนน
 • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน
 • ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 25 คะแนน

เว็บไซต์ ครูประถม.คอม (https://www.krupatom.com/) เป็นแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับครูประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบข้อสอบและคลังข้อสอบออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

ระบบข้อสอบออนไลน์:

 • ข้อสอบครูผู้ช่วย: เตรียมพร้อมสำหรับการสอบครูผู้ช่วยทั้งภาค ก. และ ภาค ข. ด้วยข้อสอบย้อนหลังพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
 • ข้อสอบออนไลน์: ฝึกฝนนักเรียนด้วยข้อสอบหลากหลายรายวิชา ครอบคลุมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
 • PISA STYLE: ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านข้อสอบรูปแบบ PISA มาตรฐานสากล

คลังข้อสอบออนไลน์:

 • คลังข้อสอบมาตรฐาน: เข้าถึงข้อสอบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เหมาะสำหรับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
 • ข้อสอบครบทุกวิชา: ค้นหาข้อสอบหลากหลายรายวิชา ครอบคลุมเนื้อหาชั้นประถมศึกษา
 • ข้อสอบพร้อมเฉลย: ฝึกฝนนักเรียนด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยที่ถูกต้อง ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง

ประโยชน์ของระบบข้อสอบและคลังข้อสอบออนไลน์:

 • เพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผล: ช่วยให้ครูออกข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และตรงประเด็น ประหยัดเวลาและทรัพยากร
 • ส่งเสริมการเรียนรู้: นักเรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเอง ทบทวนเนื้อหา และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ
 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์: ข้อสอบรูปแบบ PISA ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
 • เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวก: ระบบออนไลน์ช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าถึงข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ครูประถม.คอม มุ่งมั่นเป็นแหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับครูประถมศึกษา โดยระบบข้อสอบและคลังข้อสอบออนไลน์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี