วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกสอบครูออกแล้ว! แบบประเมินเลื่อนระดับข้าราชการท้องถิ่น "อาวุโส-ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ"

ออกแล้ว! แบบประเมินเลื่อนระดับข้าราชการท้องถิ่น “อาวุโส-ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ”

ออกแล้ว! แบบประเมินเลื่อนระดับข้าราชการท้องถิ่น “อาวุโส-ชำนาญการพิเศษ-เชี่ยวชาญ”วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 – สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือแจ้งและส่งแบบประเมินเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ ก.กลาง ได้เห็นชอบให้ใช้สำหรับเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
– ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
– ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส

แบบประเมินเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ได้ที่นี่

  1. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ ขำนาญงาน – ชำนาญการ

  2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ อส. ชพ.-ชช 

  3. รูปเล่มผลงาน 

  4. แบบให้คะแนนผลงาน

  5. แบบรับผลงาน

  6. แบบปรับปรุงตำแหน่ง

  7. แบบประเมินด้านทักษะ

8. แบบสัมภาษณ์

  1. ตัวอย่างคำสั่งต่าง ๆ

10. แบบประเมินคุณลักษณะ 

  1. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี