วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกครูประถมคณิตศาสตร์รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.1 เทอม1-2

รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.1 เทอม1-2

รวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.1 เทอม1-2 กว่า20เรื่อง ทั้งเทอม1 และเทอม2 สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

ใบงานการกระจายหลักเลขจำนวน1-20

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/ใบงาน-การกระจายหลักเลขจำนวน-1-20-1.pdf” download=”all”]

การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน-1.pdf” download=”all”]

การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน.pdf” download=”all”]

การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน-20

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน-20-1.pdf” download=”all”]

การเปรียบเทียบความจุ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การเปรียบเทียบความจุ-1.pdf” download=”all”]

การเปรียบเทียบน้ำหนัก

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การเปรียบเทียบน้ำหนัก-1.pdf” download=”all”]

การลบ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การลบ-1.pdf” download=”all”]

การวัดความยาว

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การวัดความยาว-1.pdf” download=”all”]

การอ่านและเขียนจำนวนตัวเลข-1-5

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข-1-5-1.pdf” download=”all”]

การอ่านและเขียนจำนวนตัวเลข-6-10

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข-6-10.pdf” download=”all”]

การอ่านและเขียนจำนวนตัวเลข-11-20

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข-11-20.pdf” download=”all”]

กิจกรรม-การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย-≠

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/กิจกรรม-การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย-≠.pdf” download=”all”]

ใบงาน-การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย-

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/ใบงาน-การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย-≠.pdf” download=”all”]

จำนวนคู่

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/จำนวนคู่.pdf” download=”all”]

จำนวนคู่-จำนวนคี่

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/จำนวนคู่-จำนวนคี่.pdf” download=”all”]

โจทย์ปัญหาการบวก-ลบระคน

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/โจทย์ปัญหาการบวก-ลบระคน.pdf” download=”all”]

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน.pdf” download=”all”]

ใบงาน-การนับเพิ่มและนับลด

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/ใบงาน-การนับเพิ่มและนับลด.pdf” download=”all”]

ใบงาน-การบวก-ลบระคน

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/ใบงาน-การบวก-ลบระคน.pdf” download=”all”]

ใบงาน-การบวกลบระคน-จำนวน-1-20

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/ใบงาน-การบวกลบระคน-จำนวน-1-20.pdf” download=”all”]

ใบงาน-การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย-≠

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/ใบงาน-การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย-≠.pdf” download=”all”]

ใบงาน-โจทย์ปัญหาการลบ

[embeddoc url=”http://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2018/12/ใบงาน-โจทย์ปัญหาการลบ.pdf” download=”all”]

รวมใบงานทั้งหมด

 

ข้อมูลจาก : https://kru2day.com/

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี