วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกครูประถมภาษาต่างประเทศแผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูประถม ขอขอบคุณอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) 

คำอธิบายรายวิชา

แบบประเมินทักษะทางภาษา

Starter: Hello again!

Unit  1  Back  to  school

Unit 2 At home

Unit 3 All about me

Unit 4 On the farm

Unit  5  Nice weather

Unit 6   Play days

Festivals

Jenny

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี