วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกครูประถมการบริหารจัดการชั้นเรียนรวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6

รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ป.1-ม.6 ครูประถม ขอขอบคุณแหล่งความรู้ดีดี จาก อจท. มา ณ โอกาสนี้

สื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษา  ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษา  ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย (หลักภาษา) ภาษาไทย (วรรณคดี) ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย (หลักภาษา) ภาษาไทย (วรรณคดี) ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย (หลักภาษา) ภาษาไทย (วรรณคดี) ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สื่อการเรียนการสอน วิชา ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สากล พระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี