Take a fresh look at your lifestyle.

แจกฟรี!!ตัวอย่างเอกสารใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562

ครูประถมที่ต้องการดูตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยื่นสอบครูผู้ช่วยโหลดด่วน เป็นไฟล์รูปเล่มย้อนหลัง 3 ปี ครูประถมสามารถโหลดมาแก้ไขได้เลย ทั้งนี้ของครูประถมในแต่ละพื้นอาจจะใช้เอกสารแตกต่างกันบ้าง

ก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า เอกสารชุดที่นำมาเผยแพร่นี้ เป็นของคุณครูแสงทอง พรหมเศรณีย์ ซึ่งได้สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้ว

เอกสารชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้รายงานซึ่งเป็นข้อมูล ของการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2560 ซึ่งผู้รายงานได้นำเสนอทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

ซึ่งองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

การนำเสนอได้นำเสนอครอบคลุมข้อมูลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

ตอนที่ 1 เอกสารประกอบการเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ตอนที่ 2 ประวัติส่วนตัว
ตอนที่ 3 ผลงานด้านการครองตน
ตอนที่ 4 ผลงานด้านการครองงาน

การนำเสนอรายละเอียดต่างๆ มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงได้ทั้งหมด ซึ่งขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง และเป็นความจริงทุกด้าน

ทั้งนี้ เอกสารที่ครูวันดีนำมาเสนอนี้ เป็นไฟล์ Word สามารถนำไปปรับแก้ไขได้ โดยได้แยกเป็นส่วนๆ ดังนี้

00_ปก
01_คำนำ
02_เนื้อหา
03_ภาคผนวก ภาพกิจกรรม
04_แบบรายงานประวัติและผลงาน
05_ปกประเมินทางลับ
06_แบบประเมินทางลับ

อย่างไรก็ดี ผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปีพ.ศ. 2562 ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครสอบจากทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ตนเองจะสมัครอีกครั้ง เพราะอาจจะมีรูปแบบในการจัดทำรูปเล่มที่แตกต่างกันไป

ดาวน์โหลดเอกสารรูปเล่มทั้งหมดได้ที่ :: https://bit.ly/2KQo0p7

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...