Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวการศึกษา

รวบรวมข่าวการศึกษาจากแหล่งข่าวต่างๆ มาอัพเดทท่านครับ

ภาพผู้รับเข็ม ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น…

วันที่ 3 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ภาพผู้รับเข็ม ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และครูผู้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี โดยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี…

ยกเลิก หนังสือห้ามธุรการสอน เปิดทางให้ไว้สอบกรณีพิเศษ ครั้งที่เกณฑ์ใหม่ออกมา

วันที่ 3 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2197 การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (ลงวันที่ 2 เมษายน 67) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ…

ตัวอย่างการคิดเงินเดือนชดเชยสำหรับครูที่บรรจุก่อน 1 พ.ค. 67

วันที่ 2 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ตัวอย่างการคิดเงินเดือนชดเชยสำหรับครูที่บรรจุก่อน 1 พ.ค. 67  หลัง ก.ค.ศ. แจ้งการกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567…

ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง…

วันที่ 2 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.…

ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งการกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้บังคับตั้งแต่…

วันที่ 2 เมษายน 2567 ขอนำเสนอ ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งการกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 ว 8/2567 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง…

ชง ก.ค.ศ.เคาะปรับเงินเดือนครู ปลายเดือนมีนาคมนี้

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ขอนำเสนอ รายงานข่าว รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)…

ข่าวดี! “ครู ร.ร.ห่างไกล” เลขาธิการ ก.ค.ศ.จ่อชงขอให้มีค่าตอบแทนพิเศษ

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ขอนำเสนอ สำหรับครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล จากโพสต์เฟซบุ๊ก (อาจารย์วิริยะ Wiriyah Eduzones) ของนายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในเฟซบุ๊ก …

“เสมา1” มอบสพฐ.ใช้ไอทีทำใบปพ.5 ช่วยลดขั้นตอนเอกสารครูผู้สอน เริ่มใช้ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ขอนำเสนอ “เสมา1” มอบสพฐ.ใช้ไอทีทำใบปพ.5 ช่วยลดขั้นตอนเอกสารครูผู้สอน เริ่มใช้ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า…

ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1/67 กรณีปกติ (รอบที่ 1) สพป.สกลนคร เขต 3

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ขอนำเสนอ ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1/67 กรณีปกติ (รอบที่ 1) สพป.สกลนคร เขต 3 ตามที่มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 7467 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ…

ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1/67 กรณีปกติ เขตที่ 10 สพป.ชัยนาท

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ขอนำเสนอ ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1/67 กรณีปกติ เขตที่ 10 สพป.ชัยนาท ตามที่มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 7467 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ…