Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวการศึกษา

รวบรวมข่าวการศึกษาจากแหล่งข่าวต่างๆ มาอัพเดทท่านครับ

กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คุณครูท่านไหนที่สนใจ กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกำหนดการเรียนรู้ที่…

กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับปฐมศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษา คุณครูท่านไหนที่สนใจ กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นกำหนดการเรียนรู้ที่ เป็นแบบรายชั่วโมง…

กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล คุณครูท่านไหนที่สนใจ กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล ซึ่งเป็นกำหนดการเรียนรู้ที่ เป็นแบบรายชั่วโมง…

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่แก้ไขปรับปรุง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564)…

มติ ครม. วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด มติ ครม. วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564 มาฝากกัน สำหรับใครที่ต้องการทราบ วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564…

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ รับรองโดย ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ รับรองโดย ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2564 คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์ รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ รับรองโดย ก.ค.ศ.  สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเหล่านี้…

เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน โดย ดร.กมล รอดคล้าย

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำบทความของ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน มาฝากกันค่ะ ซึ่งเป็นบทความที่ดีมากๆ…

รมว.ศธ.เปิดศูนย์บริหาร​เครือข่าย​การผลิต​และพัฒนากำลัง​คนอาชีวศึกษา วิทยา​ลัยอาชีวศึกษา​เชียงราย​

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ รมว.ศธ.เปิดศูนย์บริหาร​เครือข่าย​การผลิต​และพัฒนากำลัง​คนอาชีวศึกษา วิทยา​ลัยอาชีวศึกษา​เชียงราย​ มาฝากกันค่ะ ซึ่งรมว.ศธ. ได้มอบเกียรติ​บัตร​รางวัล​ Excellence Award แก่ผู้บริหาร​…

นายกฯกำชับ ศธ.สร้างความเข้าใจครูรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจครูรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งล่าสุด นายกฯกำชับ ศธ.สร้างความเข้าใจครูรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับท่านไหนที่ต้้องการทราบรายละเอียด…

ศธ. Kick-Off หลักสูตรฐานสมรรถนะ นำร่อง 8 จังหวัด 265 โรงเรียน เริ่มในช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1-ป.3…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ ศธ. Kick-Off หลักสูตรฐานสมรรถนะ นำร่อง 8 จังหวัด 265 โรงเรียน เริ่มในช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกัยการศึกษา…