Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวการศึกษา

รวบรวมข่าวการศึกษาจากแหล่งข่าวต่างๆ มาอัพเดทท่านครับ

ลงนามแล้ว! สพฐ. ลงนาม ร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านออนไลน์ ตามมาตรฐาน CEFR

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดการลงนามของ สพฐ.มาฝากกัน ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มผ่านออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ดีมากๆวันที่ 20 มกราคม 2564 นายอัมพร พินะสา…

เลื่อนเงินเดือนระหว่างลา! การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครู

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดของจดหมาย ว2/2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา…