Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

พัฒนาครู

พัฒนาครู โครงการ กิจกรรม ประเมินผลงานครู ประเมินครูผู้ช่วย ว21 วPA เอกสารงานครู

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2…

28 มิถุนายน 2567 คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6…

เปิดรับสมัครแล้ว ครูดีไม่มีอบายมุข 2567 ปีที่ 13 รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 5…

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ เปิดรับสมัครแล้ว ครูดีไม่มีอบายมุข 2567 ปีที่ 13 รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2567 ได้ที่นี่ เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ รายละเอียด…

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน ปฐมวัย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA ปฐมวัย รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน ปฐมวัย เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ…

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ…

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…