Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ความรู้สำหรับครู

อบรมออนไลน์กับ กบข. หลักสูตร “เลือกแผนให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด อบรมออนไลน์กับ กบข. หลักสูตร "เลือกแผนให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ ต้องเข้าใจสินทรัพย์การลงทุน" มาฝากกัน สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์กับ กบข. หลักสูตร  เลือกแผนให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ…

สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูวิทยาศาสตร์ ในโครงการ สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เข้าร่วมอบรมสามารถรับเกียรติบัตรได้ฟรี คุณครูท่านไหนที่สนใจ…

สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science:…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดการอบรมดี ๆ มาฝากคุณครูทุกท่าน สสวท. ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม "หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)” ผ่านทางโปรแกรม ZOOM…

เรียนฟรี กับ KruClub หัวข้อ การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดการเรียนฟรีกับ KruClub ในหัวข้อ การเขียนแผนการสอนแบบ Active เน้นการเรียนรู้ตามสมรรถนะ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 รับเกียรติบัตรทันทีที่เรียนจบ โดยStarfish Academy มาฝากกัน คุณครูท่านไหนที่สนใจ…

Top Worksheets ทางเลือกทำใบงานออนไลน์

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดของเว็บไซต์ Top Worksheets มาฝากกัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณครูที่ต้องการทำใบงานออนไลน์ คุณครูท่านไหนที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการทำใบงานออนไลน์ สามารถอ่านรายละเอียด…

สพฐ. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรออนไลน์ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๔…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ สพฐ. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรออนไลน์ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๔ รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔ นับชั่วโมงได้ รับสมัคร ๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับใครที่สนใจ…

เชิญชวนผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมอบรมหัวข้อต่างๆ ด้านการศึกษาเด็กพิเศษ

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดจาดนานมีบุ๊คส์ ที่ได้เชิญชวนผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมอบรมหัวข้อต่างๆ ด้านการศึกษาเด็กพิเศษ คุณครูท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับเด็กพิเศษ…

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา :…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564…

ขอเชิญอบรม Google Workspace โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดอบรม Google Workspace โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการทำงาน รับประกาศณียบัตรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่สนใจ…

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด เวทีระดมสมอง เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด การถ่ายทอดสด เวทีระดมสมอง เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 สำหรับใครที่สนใจ ชมการถ่ายทอดสด เวทีระดมสมอง สามารถอ่ารายละเอียดเพิ่มเติม ด้านล่างได้เลยนะคะ…