Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

งานวิชาการ

งานวิชาการ งานวิชาการงานวิชาการ งานวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา

เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด

ชื่อผลงาน               :   เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต ด้วยเทคนิคการสอนแบบคู่คิด (Think Pair Share) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชะเอาะ…

แพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H…

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัย : วิยะดา ทองขุนดำ ปีการศึกษา 2562 บทคัดย่อ…

แนวคิดการบริหารโรงเรียของท่าน ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แนวคิดการบริหารโรงเรียน ของท่าน ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย #TEP #ภาคีเพื่อการศึกษาไทย #การศึกษาไทยเปลี่ยนได้ TEP : เรียนสิ่งที่ชอบ สู่อาชีพที่ใช่ กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย …

กศน.เตรียมเปิดสอนหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา ปีการศึกษา 2563

กศน.เตรียมเปิดสอนหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา ปีการศึกษา 2563 (24 มกราคม 63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ รับฟังขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ “บุรีรัมย์โมเดล” ณ การเรียนรู้กัญชาและวิสาหกิจชุมชน…

โรงเรียนบ้านเขาดิน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านเขาดิน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือ วิชาเอกประถมศึกษา อัตราเงินเดือน: 6000 บาท…

แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการเรียนรู้

ครูประถมมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณครูทุกท่านในเรื่องเกณฑ์การตัดสินจะต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคําขอโดยต้องผ่านเกณฑ์การ ประเมินไม่น้อยกว่า 3…

คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" อีกหนึ่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณครูจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ที่จะเน้นให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ…

แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒…

Learning disorder โรคบกพร่องทางการเรียนรู้LD โดยครูประถม.คอม

สวัสดี วันนี้ครูประถมจะมาพูดถึงเรื่อง การเรียนรู้ ช้าในกลุ่มของเด็กซึ่งจะเกิดกับเด็กเป็น โดยทั่วไป คิดเป็นร้อยละประมาณร้อยละ 5 ของเด็กรวมทั้งหมดรายละเอียดจะเป็นยังไรนะลองมาดูกันค่ะ Learning disorder โรคบกพร่องทางการเรียนรู้…

เอกสารขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเอกสารให้ดาวน์โหลดแล้วที่นี่

วันนี้ ครูประถม มีข่าวสำหรับครู ที่อยากย้ายกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดของคุณครูเอง วันนี้เรามีรายละเอียดในการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาฝาก ซึ่งรายละเอียกในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…