Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

หลักสูตร

ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลดฟรี แผนการสอนกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกรายวิชา โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  สำหรับนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและประเมินผลความสามารถของนักเรียน…

เปิดรับสมัครแล้ว นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว.

เปิดรับสมัครแล้ว นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว. สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565…

จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์

จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งภาคในและนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 รายละเอียดเพิ่ม…

เปิดให้ดาวโหลดแล้วคลังข้อสอบ NT ชั้น ป.3 พร้อมเฉลย ปี 2555 – 2562

เปิดให้ดาวโหลดแล้วคลังข้อสอบ NT ชั้น ป.3 พร้อมเฉลย ปี 2555 – 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 คุณครูที่กำลังเตรียมสอบ สามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้งานกับนักเรียนของท่านได้ ท่านที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้จากลิ้งค์ในบทความได้เลยนะคะ ดาวน์โหลดฟรี…

หลักสูตรออนไลน์ พร้อมวุฒิบัตรโดย กบข.“เลือกแผนให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ ต้องเข้าใจสินทรัพย์ลงทุน”

หลักสูตรออนไลน์ พร้อมวุฒิบัตรโดย กบข.“เลือกแผนให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ ต้องเข้าใจสินทรัพย์ลงทุน” เพื่อให้สมาชิกทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์การลงทุนแต่ละประเภท ก่อนตัดสินใจเลือกแผนลงทุน กบข. ให้เหมาะสมกับตนเอง สำหรับท่านที่สนใจ…

สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ”…

สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ "หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู " รุ่นที่ 4 สำหรับผู้ที่พลาดจากรุ่นที่ 1-3 สามารถสมัครและอบรม รุ่นที่ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 9 กุมภาพันธ์ 2565นี้…

เปิดแล้ว ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ เฟส 2 เรื่อง…

เปิดแล้ว ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ เฟส 2 เรื่อง "การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทยฯ" ฟังมุมมองและแง่คิด จากประสบการณ์ของโค้ชต่างแดน จอมเฮี้ยบ ชาวเกาหลีใต้ ที่เข้ามาสร้างนักกีฬาไทยให้ประสบผลสำเร็จเป็นอันดับ 1 ของโลก…

เพิ่มเติม ป.3,6 ม.3,6 คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม ป.3,6 ม.3,6 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น…

Brain-Based Learning การพัฒนาสมองเด็ก 7-12 ปี

สวัสดีค่ะ หากพูดถึงการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านสติปัญญา หลายๆท่านคงคิดถึง สมอง และวันนี้ ครูประถม ขอนำเอาการจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาการสมอง Brain-Based Learning มาฝาก ครูทุกท่าน โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)…

สรุปหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

วันนี้ครูประถมมีข้อมูลการสอนวิชาวิทยาการคำนวณและแนวทางการเรียน การสอน ระดับประถมศึกษา มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งต้องขอขอบคุณคุณครูณัฐพลเป็นอย่างสูงที่ได้จัดสรรข้อมูลการเรียนรู้ที่ดีแบบนี้ด้วยครับ …