Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

เทคนิคของครู

ก.ค.ศ. ย้ำ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง การจ้างทำและการจ้างทำผลงานทางวิชาการ

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าว สถานี ก.ค.ศ. เรื่อง การจ้างทำผลงานทางวิชาการ การรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เป็นความผิด วินัยร้ายแรง มาฝากครูประถม รายละเอียดต่างๆครูประถมติดตามได้นี้ สถานี ก.ค.ศ. เรื่อง…

อ่านเลย 50 วิธีแก้ ADD หรือ โรคสมาธิสั้น เพื่อการพัฒนาของเด็กน้อยตัวป่วน

สำหรับคุณครูประถมแล้วถือว่ายากสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมาธิ เพราะเป็นปัญหาสำหรับเด็กในหลายๆ เรื่องที่จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเพื่อนปกติ และวิธีแก้ทั้ง 50 วิธีนี้ อาจช่วยคุณครูประถมแก้ปัญหาเด็กเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อย ADD…

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้วยการแบ่งกลุ่มเด็กแบบต่างๆ

คุณครูประถม หลายๆท่านอาจจะคุณเคยกับจัดกลุ่มเด็กตามความสามารถ แต่จริงๆแล้วคุณครูประถมทราบไหมว่า ยังมีวิธีการแบ่งกลุ่มอีกหลายแบบ ที่จะช่วยประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น วันนี้เรานำความรู้มารายงานให้คุณครูประถมทราบดังนี้ …

แนวคิดและความหมาย การสอนแบบบูรณาการคืออะไร?

คุณครูประถมเคยได้ยินการสอนแบบบูรณาการมานานแล้วการสอนแบบบูรณาการไม่ใช้แค่การสอนแบบหลายวิชาพร้อมกัน แต่ครูประถมจะต้องเข้าใจหลักของการสอนแบบบูรณาการก่อน วันนี้เรารวบรวมข้อมุลต่างๆมาให้ครูประถมแล้ว ความหมาย แนวคิดสำคัญ …

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL)

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เป็นวิธีการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่าน กระบวนการศึกษาค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง…

แนวทางกาสอนแบบโครงการ(Project Approach)

ครูประถมหลายคนเจอปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียน การเรียนแบบโครงการจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีกระบวนการคิด การแก้ปัญหา โดยเฉพาะ การทำงานกลุ่ม หากใช้วิธีครูประถมจะทำให้เด็กตั่งใจค้นคว้าเพราะเป้นสิ่งที่เด็กสงสัย อยากหาคำตอบ…

แจกฟรี!!ตัวอย่างเอกสารใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี2562

ครูประถมที่ต้องการดูตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยื่นสอบครูผู้ช่วยโหลดด่วน เป็นไฟล์รูปเล่มย้อนหลัง 3 ปี ครูประถมสามารถโหลดมาแก้ไขได้เลย ทั้งนี้ของครูประถมในแต่ละพื้นอาจจะใช้เอกสารแตกต่างกันบ้าง ก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า…

มาแล้ว!โครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข มีวั๖ถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก้บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูประถม และ นักเรียน ที่ปลอดอบายมุข ครูประถมสามารถ เข้าร่วมโครงการได้ โดย โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ แล้ว…

ปปช.จัดทำ แผนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

แผนการสอนสำหรับครูประถม ครูประถมสามารถนำไปใช้สอนได้ทุกระดับชั้น เป็นหลักสูตรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ครูประถมนำไปสอนได้เลย สำนักงาน ป.ป.ช.…

เทคนิคการอ่านหนังสือ 3 เดือน สอบติดครูผู้ช่วย

สำหรับใครที่อยากเป้นครูประถม อุปสรรคของการสอบก้คือการมีเวลาที่จำกัด ใครที่อยากสอบครูผู้ช่วยติด ลองอ่านเทคนิค ของคุณครูประถมท่านนึง ซึ่งได้มาแชร์เอาไว้ใน pantip.com ให้ครูประถมได้อ่านกัน เทคนิคการอ่านหนังสือ 3 เดือน สอบติดครูผู้ช่วย…