Take a fresh look at your lifestyle.
การเรียกดูหมวดหมู่

เทคนิคของครู

วิธีฝังฟอนต์ ใน PowerPoint แก้ปัญหาฟอนต์เพี้ยน

ครูประถมหลายท่านอาจจะเคยเจอปัญหา ฟอนต์เพี้ยน เมื่อนไปเปิดเครื่องที่ไม่ฟอนด์ ปัญหานี้จะหมดไปหากครูประผมรู้วิธีฝัง font ลงไปใน PowerPoint ทำให้ครูประถมไม่ต้องไป หาฟอนต์มาลงอีกต่อไป…

เรื่องจริงของครูเยี่ยมบ้าน “ถ้าไม่ไปเยี่ยมบ้าน ก็จะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของเด็กๆค่ะ”

การที่ครูประถม ต้องเดินทางลำบากเพื่อไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้ครูเข้าใจปัญหาของเด็กๆมาก ขึ้น ทำให้ครูประถมหาวีธีสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนได้ดีขึ้น เรื่องจริงของครูเยี่ยมบ้าน "ถ้าไม่ไปเยี่ยมบ้าน ก็จะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของเด็กๆค่ะ…

การเยี่ยมบ้านได้ประโยชน์มากที่สุด

เพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน เปิดพื้นที่ให้คุณครูประถม มาร่วมแสดงความคิดเห็นว่า นอกจากคุณครูประถมไปเยี่ยมบ้าน กรอกแบบฟอร์ม คุณครูประถมมีไอเดียอีกบ้าง มีคุณครูมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก…

รูปแบบ การจัดห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุผลตามผลการเรียนรู้…

องค์ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม แบบฟอร์ม

องค์ประกอบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่ม มีอะไรบ้าง ครูประถมได้รวบรวมองค์ประกอบที่จะมีในแผนการจัดการเรียนรู้ 1 เล่มนั้น ต้องประกอบด้วย ส่วนประกอบดังนี้ ปกนอก ปกใน คำนำ บันทึกข้อความ รายงานผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้…

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน

แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนธรรมศาสตร์หลองหลวงวิทยาคม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด สมรรถนะของครู ดังนี้

สมรรถนะครู ตามที่สำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับครูในการพัฒนาตนเอง มีดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก (มี 5 สมรรถนะ) ประกอบด้วย 1.1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.2.…

ปกรายงาน สวยๆ ปกจัดทำรูปเล่มประเมิน ไฟล์ word แก้ไขได้

ปกรายงาน สวยๆ ปกจัดทำรูปเล่มประเมิน ครูประถมรวบรวมปกสวยๆมาฝาก ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านน้ำสอด , โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ, เพจ สื่อเพื่อการเรียนรู้ ชุดที่1 ดาวน์โหลด ที่นี่

ตัวอย่าง การจัดรูปแบบหนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบ

ตัวอย่าง การจัดรูปแบบหนังสือราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบ หลายครั้งที่เรามีปัญหากับรูปแบบเอกสารทางราชการที่หลากหลาย วันนี้ ครูประถมได้รวบรวม หนังสือเอกสารที่ถูกต้องมาฝาก

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย กว่า 135 แบบ

แบบฝึกคัดลายมือภาษาไทย 135 แผ่น ซึ่งสื่อการเรียนรู้ชุดนี้คงจะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่ครับ  ที่มา :: …