Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การป้องกันการทุจริต

รีบอ่านด่วน! มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2564 มาฝากกันค่ะ ซึ่งปัจจุบันมีมาตรการที่เปลี่ยนไปมาก สาารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่า ด่วนที่สุด ที่ ศธ…

ประกาศ ที่ ศธ 04009/4681 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ. สังกัด สพฐ. ปี.พ.ศ.2561

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 มาเพื่อทราบความแจ้งแล้วนั้น           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว…