Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ไม่อยากให้พลาด! ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน Classroom Action Research: CAR) หากทำผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยแบบทดสอบนี้จัดทำโดย โรงเรียนหนองรีประชานิมิต…