Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

การศึกษาปฐมวัย

E-book คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ E-book คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้มีการเผยแพร่คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2567 – 2571…

ดาวน์โหลดได้แล้ว! คู่มือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำคู่มือ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มาฝากคุณครูผู้สอนที่กำลังสอนระดับชั้นประถมวัยอยู่ ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย…

รีบดาวน์โหลดด่วน! แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย

เรียกว่าเป็นเอกสารที่คุณครูหลายท่านตามหามากๆ สำหรับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย ซึ่งคือระดับอนุบาล 1-3 นั่นเอง ซึ่งวันนี้ทางเว็บไซต์ครูประถมได้รวบรวมไฟล์มาให้ดาวน์โหลดกันแล้วค่า แผนการจัดประสบการณ์ หลักสูตรปฐมวัย 2560…

นวัตกรรมการศึกษา : นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

ประเภทของนวัตกรรมการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาไว้หลายมาตรา มาตราที่สำคัญ คือ มาตรา 67…