Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การศึกษา หมายถึง ?

การศึกษา หมายถึง ?

สวัสดีค่ะ ครูประถมอยากจะมา คุยเล่นเกี่ยวกับคำว่าการศึกษา ถ้าเราลองนึกถึง คำว่าการศึกษา เราคงนึกถึงการเรียนหรือการสอนในโรงเรียน จริงๆแล้วนั้น การศึกษา มีด้วยกันหลายรูปแบบ แบ่งเป็นประเภทอาจจะแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ…