Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

รายละเอียด! สพฐ. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ วันที่ 14-15 สิงหาคม…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. โดย สพฐ. สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาฝากกันค่ะ *…