Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ขั้นตอน

13 ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย พร้อมขั้นตอนติดตั้ง

วันนี้ครูประถมจะมาแนะนำ ฟอนต์ให้สำหรับทุกท่าน  ได้ใช้งาน หลังจากที่มีประกาศของ ครม. ที่ให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยนั้น วันที่ 7 ก.ย. 2553…