Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ.

บังคับใช้แล้ว! ว23/2563 กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ. ใหม่

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ. ใหม่ มาฝากกัน ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สพฐ. ใหม่บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…