Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ…

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ …

การเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ขอแนะนำ INFOGRAPHIC "การเป็นข้าราชการที่ดี" ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต้องยึดจรรยาข้าราชการ (มาตรา 78) คือ 1) ยึดมั่นยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2)…

การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย​ของข้าราชการและลูกจ้าง​ประจำ​ สังกัด​ สพฐ.​

         เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน​ ครั้งที่​ 1 (1​ เมษายน​ 2562) เป็นต้นไป​           โดยสาระสำคัญเพื่อนี้ให้สอดคล้องกับการกฎ​ ระเบียบที่ออกมาใหม่ (ทั้งกฎ​  ก.พ.และระเบียบกระทรวงการคลัง)​…