Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครั้งที่ ๑

พร้อมกันไหม? สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ สำหรับการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ซึ่งจะมีการสมัครในวันที่ 3-17 ธ.ค.63  และสอบฯ ครั้งที่ 1 วันที่  20-21 ก.พ.64 ใครที่ต้องการสอบไปอ่านรายละเอียดเลยค่า วันที่ 27…

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 63

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) รายละเอียด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง…