fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

พร้อมกันไหม? สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ สำหรับการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ซึ่งจะมีการสมัครในวันที่ 3-17 ธ.ค.63  และสอบฯ ครั้งที่ 1 วันที่  20-21 ก.พ.64 ใครที่ต้องการสอบไปอ่านรายละเอียดเลยค่า

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่เพจรอบรู้วิชาชีพครู ได้นำเสนอข้อมูลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ไว้ดังนี้

รายละเอียดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1
1. เปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 3 – 17 ธันวาคม 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2564
3. สอบฯ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 และวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
4. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ (ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ)
1) เป็นผู้มีคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
หรือ  ป.โทวิชาชีพครู
หรือ  ป.เอกวิชาชีพครู
ที่คุรุสภารับรองให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562
และมีรายชื่อผู้เรียนที่สถาบันผลิตส่งมายังคุรุสภา
หรือ
2) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในชั้นปีที่ 2 ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู( ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
หรือ  ป.โท วิชาชีพครู
หรือ  ป. เอกวิชาชีพครู
ที่คุรุสภารับรอง ให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562
และมีรายชื่อผู้เรียนที่สถาบันผลิตส่งมายังคุรุสภา
5. ค่าสมัครสอบฯ
*ชาวไทย วิชาละ 300 บาท
*ชาวต่างประเทศวิชาละ 500 บาท
6. วิชาเอกไม่สามารถลงสมัครสอบได้มากกว่า 1 วิชา จากวิชาเอกที่กำหนด
7. เลือกสนามสอบในจังหวัดที่กำหนดได้เพียง 1 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา
8. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบในวิชาที่เข้าสอบแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
*กรณีมีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบในวิชาดังกล่าวครั้งต่อไป (ภายในเดือนตุลาคม 2564)
*ผลคะแนนการทดสอบแต่ละวิชาใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ
9. ชาวต่างประเทศ ยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10. ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกสมัครสอบในวิชาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาที่ตนเองไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ปวช. ปวส.
หากตรวจพบภายหลังว่า เลือกวิชาเอกไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นจะถือว่าการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูในวิชานั้นเป็นโมฆะ
11.   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2280-0048
หมายเหตุ ระบบจะเปิดให้รับสมัครที่หน้าเว็บไซต์ สทศ. ตามวันเวลาที่กำหนดรับสมัคร

 

 

ขอขอบคุณที่มา : เฟซบุ๊กแฟนเพจรอบรู้วิชาชีพครู

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...