Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครั้งที่ 65

คุณครูห้ามพลาด! คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 ปีพ.ศ.2564

เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของ CV ดังนั้นการร่วมงานวันครูในปีนี้ จึงต้องจัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 ปีพ.ศ.2564  นอกจากนี้คุรุสภายังเชิญชวนคุณครูส่ง…