Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ครั้งที่ 8

สรุปผลการประชุม! คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8

หลังจากที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือ ก.ค.ศ. ได้มีการประชุมกันครั้งที่ 8 มีข้อสรุปว่า มีการเห็นชอบ กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ให้มีทักษะพื้นฐาน ได้แก่…