Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ครูแอดมิน

ห้ามพลาดเด็ดขาด! ขอเชิญชวนคุณครูประจำชั้นและครูแอดมิน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากขอเชิญชวนคุณครูประจำชั้นและครูแอดมิน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่าน ZOOM เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ…