Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ควบรวมโรงเรียน

ผอ.รร.ขนาดเล็กสะท้อนนโยบาย ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นคำลวง…

ผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก ออกมาเรียกร้องขอให้ผู้มีอำนาจกำหนดนโยบาย ทบทวนเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เผยเป็นคำลวง วอนกำหนดนโยบายกำหนดอัตรากำลังที่เท่าเทียม โรงเรียนขนาดเล็กต้องการอัตรากำลังครูเท่าเทียมตามเกณ์ ขอให้ยกเลิกการประเมินที่ไม่จำเป็น…