Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คุณภาพของชุมชน

สพฐ. ขานรับนโยบาย รมว.ศธ. เตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีประโยชน์มากๆ หลังมีรายงานด่วนว่า สพฐ. ขานรับนโยบาย รมว.ศธ. เตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนเด็กนักเรียนลดลง แต่มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น…