Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คุรุสภา

“คุรุสภาขอแนะนำ” หนังสืออิเล็กทรอนิกส์…

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ "คุรุสภาขอแนะนำ" หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดทางจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และคำวินิจฉัยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เข้าชมได้ในรูปแบบ E-Book ที่นี่…

ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อคุรุสภาส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ขอประชาสัมพันธ์ การติดต่อคุรุสภาส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ผ่านช่องทาง FACEBOOK หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อการสื่อสารและการติดต่อประสานงานที่สะดวกรวดเร็วตามภารกิจของคุรุสภาในทุกจังหวัด …

คุรุสภาเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2567

วันที่ 24 มกราคม 2566 ขอนำเสนอ คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนส่งผลงานในระบบ KSP Self – service ผ่านทาง…

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 หลักสูตรที่ 5…

วันที่ 18 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 หลักสูตรที่ 5 จำกัดเพียง 1000 คน…

ด่วน! อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567หลักสูตรที่ 4…

วันที่ 18 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 เรื่อง “CAREER ACADEMY” จำนวนจำกัด 1000 คน…

อบรมรับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรีคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หลักสูตรที่ 3…

วันที่ 18 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ อบรมรับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรีคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หลักสูตรที่ 3 เรื่อง เทคนิคการสอน COMPUTATIONAL THINKING AND CS UNPLUGGED แบบ ACTIVE LEARNING จำนวนจำกัด 1000 คน…

เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หลักสูตรที่ 2 จำนวนจำกัด 1000 คน…

วันที่ 18 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ เปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หลักสูตรที่ 2 เรื่อง “ทักษะสำคัญในยุค BANI World” 12 มกราคม 2567 จำนวนจำกัด 1000 คน รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา ผู้ร่วมเสวนา…

อบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ปี 2567 หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “Academy of Thailand…

วันที่ 18 มกราคม 2567 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ปี 2567 หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “Academy of Thailand Teachers” จำกัด 1,000 คน วันที่ 11 มกราคม 2567…

อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 เสวนาวิชาการ ครั้งที่…

วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ขอนำเสนอ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ครู เสวนาวิชาการครั้งที่ 5 Well Being เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 รับเกียรติบัตรจากการอบรม…

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 เรื่อง…

วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ขอนำเสนอ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรีคุรุสภาเปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 เรื่อง “CAREER ACADEMY” 14 มกราคม 2567 จำนวนจำกัด 1000 คน รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา…