Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

คุรุสภา

สถาบันคุรุพัฒนาสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูลฯ ครั้งที่ 2/2566…

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ สถาบันคุรุพัฒนาสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูลฯ ครั้งที่ 2/2566 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 (27 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน…

อบรมย้อนหลัง! งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 เฟส 1 และ เฟส 2 รับเกียรติบัตรทันที…

วันที่ 26 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ อบรมย้อนหลัง งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที 10 หลักสูตร โดยคุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา…

คุรุสภา เปิดรับสมัครและอบรมผู้ประกอบวิชาชีพครู…

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ขอนำเสนอ คุรุสภาเปิดรับสมัครและอบรมผู้ประกอบวิชาชีพครูเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 รับจำนวนจำกัด 5,000 คน…

ครูไม่สบายใจต้องทำหน้าที่การเงิน – พัสดุ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีครูทยอยลาออกจากอาชีพครูเนื่องจากมีภาระงานที่หนัก นั้น…

ก.ค.ศ. กำหนดหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี…

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ ก.ค.ศ. กำหนดหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 1.…

ก.ค.ศ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน…

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 สำนักงาน ก.ค.ศ.…

คุรุสภา แจ้งวิธีการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในระบบสารสนเทศของคุรุสภา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ คุรุสภา แจ้งวิธีการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในระบบสารสนเทศของคุรุสภา เข้าระบบเพื่อไปดาวน์โหลดหรือพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ที่ "KSP Self-Service" เมนู "ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ "…

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู…

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ประกาศ เรื่อง…

สถาบันคุรุพัฒนาสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอสถาบันคุรุพัฒนาสำรวจข้อมูลผู้ประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 7 โมดูล สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม เป็นการชั่วคราว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ…

อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 7 โมดูล ให้สิทธิ์แค่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่อยู่ในระบบเท่านั้น

วันที่1 มีนาคม 2566) ที่เฟซบุ๊ก OBEC Channel ได้เผยแพร่ภาพสด รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566 ประจำวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  โดยในเนื้อหาบางตอน ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ "การอบรมหลักสูตรความรู้มาตรฐานวิชาชีพครูฯ 7 โมดูล (Module)" โดย…