fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

งานโรงเรียน

(เอกสาร)แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ covid19 แนวทางเตรียมเปิดเทอม

สำหรับแนวทางในการเปิดภาคเรียนในช่วง COVID-19  ทางสพฐ.ได้นำเสนอไว้เป็นแนวทางดังนี้ค่ะ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ด้านล้างของบทความนี้ รูปแบบ แนวทาง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ COVID19 แนวทางเตรียมเปิดเทอม …

13 ฟอนต์มาตรฐานสําหรับระบบงานราชการไทย พร้อมขั้นตอนติดตั้ง

วันนี้ครูประถมจะมาแนะนำ ฟอนต์ให้สำหรับทุกท่าน  ได้ใช้งาน หลังจากที่มีประกาศของ ครม. ที่ให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทยนั้น วันที่ 7 ก.ย. 2553…

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สํานักงาน ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต…