fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

หนังสือแจ้ง กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ 50%

หนังสือแจ้ง กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ 50%