fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ประเมินคุณภาพภายนอก

ทำตามขั้นตอนเลย! สมศ. ขอสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำขั้นตอนการประเมินสถานศึกษามาฝากกันค่ะ หลังสมศ. ขอสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยค่า สมศ. …