fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ผลงาน มารี กูรี

มารี กูรี (Marie Curie)

มารี กูว์รี เป็นชาวโปแลนด์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2410 ที่เมืองวอร์ซอ เขตวิสทูลา จักรวรรดิรัสเซีย  ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศโปแลนด์ เป็นบุตรของบรอนีสวาวา กับววาดึสวอฟ มารี สกวอดอฟสกา-กูว์รี มีชื่อแต่แรกเกิดว่า มาเรีย ซาลอแมอา…