fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

พัฒนาครัวเรือนเข้มแข็ง

ทฤษฎีใหม่! บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาครัวเรือนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำความรู้ดีๆมาฝากกัน ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับ บันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาครัวเรือนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ สู่การรวมกลุ่มที่มีความมั่นคงยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม…