Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

มัธยมศึกษา

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ “การตอบปัญหาทางวิชาการ” ระดับมัธยมศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การตอบปัญหาทางวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่จัดทำโดยโรงเรียนทองเอนวิทยา หากสามารถทำผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี …

รีบจดเอาไว้เลย! รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำโดยสถาบันภาษาอังกฤษ ศบศ.สพฐ. ซึ่งใครที่ต้องการสะกดชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของตัวเองในภาษาอังกฤษ สามารถไปจดไปใช้ได้เลยค่า…

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าใจง่าย

จากที่ทำงานครูประถมดอทคอมได้นำเสนอนโยบายเน้นจุดของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 2563 นั้น วันนี้ทีมงานจะขอนำมาเสนอใหม่อีกครั้งซึ่งทางทีมงานได้ไป พบ รูปแบบการอ่านการนำเสนอที่ง่ายกว่าเดิมจึงนำมาเสนอให้กับ คุณครูทุกท่านและผู้ที่สนใจสำหรับ…

รวมแผนการสอนของ วพ.‎ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ทุกรายวิชา ป.1-ม.6

รวมแผนการสอนของ วพ.‎ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้น ประถม 1 - มัธยม 6 เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ใช้หนังสือของสำนักพิมพ์ วพ. แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ป. 1 - 6 แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1…