fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา

รมช.ศธ.‘คุณหญิงกัลยา’ มอบนโยบายการศึกษาพิเศษ “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู”

(15 เมษายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video…