Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รักษ์พงไพร

สพฐ. จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” ในรูปแบบ New Normal

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ สำหรับค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร โดยล่าสุด สพฐ.สพฐ. จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร" ในรูปแบบ New Normal  โดยปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 4 หมื่นคน…

พบกับการถ่ายทอดสด “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา…

พบกับการถ่ายทอดสด "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" บูรณาการ 3 รักษ์ ด้วยรูปแบบ New Normal ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ สำหรับการถ่ายทอดครั้งนี้…