Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประกาศเพิ่ม…รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สวัสดีค่ะ พบกันอีกเช่นเคย วันนี้ Krupatom.com ก็มาพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจในวงการการศึกษา ข่าวนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียว เพราะมีความสำคัญที่ช่วยพัฒนาวงการการศึกษาให้ขับเคลื่อนต่อไป…