Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-7…

โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 12000 บาท…

โรงเรียนบ้านเขาดิน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนบ้านเขาดิน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาไทยหรือ วิชาเอกประถมศึกษา อัตราเงินเดือน: 6000 บาท…

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา…

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาดนตรี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3…

แจ้งข่าวครูดนตรี จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงค่ะ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาดนตรี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562 รีบด่วนเลยนะค่ะ รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง:…

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก รับสมัครครูอัตราจ้าง หลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

เตรียมตัวให้พร้อม !! โรงเรียนอนุบาลลานสักเปิด รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) โดยมีการเปิดรับมัครครูอัตราจ้าง ดังนี้ 1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 2) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา 3) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา…