Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รับสมัครเยาวชน

เปิดรับสมัครออนไลน์! รับสมัครเยาวชนโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ รับสมัครเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 30…