Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ

รีบสมัครด่วน! รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมอบรมออนไลน์…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำข้อมูลการอบรมดีๆมาฝากกัน เพราะตอนนี้มีการเปิดรับสมัครโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร อบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud…