Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ลดการบ้าน-สอบ-นักเรียน

แนวทางการลดการบ้าน ลดสอบ เพิ่มการเรียนรู้

จากที่มีข่าวมา แล้ว ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สพฐ. วางแนวทาง ลดการบ้าน ลดสอบ  ใช้การเรียนในรูปแบบออนไลน์ เข้ามาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการเรียนการการสอน ประมาณวันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 6ส.ค.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ…