fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ลดดอกเบี้ย

เตรียมช่วยครูหนี้วิกฤติ! แนะให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่เกินร้อยละ 4

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายช่วยครูลดหนี้ เพราะในปัจจุบันมีครูที่มีหนี้วิกฤติเป็นจำนวนมาก โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนะให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่เกินร้อยละ 4  โดยแบ่งครูที่เ็นหนี้ออกเป็น 3 กลุ่ม และมีการเสนอการแก้ปัญหาระยะยาวด้วย ดร.ปรีดา…