Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ลดระยะ

กพฐ.ชี้แจงแล้ว! การประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษ นำมาลดระยะ การทำวิทยฐานะ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมิน ทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ ประเมินเพื่อพัฒนา หากใครผ่านที่กำหนด สามารถนำมาลดระยะ การทำวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ ซึ่ง เลข กพฐ.ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้แล้ว นายอัมพร พินะสา…