fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วันจักรี

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันจักรี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาอยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันจักรี  ซึ่งจัดทำแบบสอบถามโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภาชี หากทำผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันจักรี ผ่านเกณฑ์…