fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วันพ่อแห่งชาติ

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องจากในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ วันที่ราชการประกาศให้เป็นวันหยุด ทำให้ชาวไทยทุกคน ต่างทำกิจกรรมวันพ่อมากมาย และไม่ลืมที่จะทำดี…